Joshua Li 李灝嵐

註冊物理治療師
專業資格

英國布魯內爾大學物理治療理學士 (2016)
註冊英國及香港物理治療師

證書

英國運動按摩學協會證書

運動賽事

曾參與各英國本地個人劍擊錦標賽及大專劍擊團體賽

臨床經驗

2016倫敦馬拉松 註場物理治療師

2015-16大專個人劍擊錦標賽大學代表隊註場物理治療師